EU Funding

VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“ įgyvendina projektą „Vilniaus tarptautinės mokyklos modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-03-0010.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“.

Projekto tikslas – padidinti VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“ bendrojo ugdymo veiklos efektyvumą ir kokybę.

Bendra projekto vertė – 366 436,96 Eur.

Projekto metu bus įsigyta ugdymo reikmėms skirta įranga, baldai ir kitos mokymo priemonės. Modernizavus Vilniaus tarptautinę mokyklą, išaugs besimokančiųjų mokinių skaičius, padidės mokymo paslaugų kokybė.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2020 m. spalio mėn.